In acord cu obiectivele prevăzute în Statutul AAP, ne propunem ca modalități de realizare a acestora, următoarele tipuri de activități, identificate ca demersuri de primă importanță pe termen scurt și mediu:

  • Realizarea unui Newsletter lunar al AAP, care se dorește a fi o platformă de discuții și informare asupra unor teme de interes pentru membrii comunității pedagogice. Newsletterul va cuprinde o agendă diversă de la articole de fond până la anunțuri despre evenimente științifice naționale și internaționale, recenzii ale publicaţiilor de specialitate relevante, precum și interviuri cu personalităţi în domeniu, prezentări de proiecte, programe de intervenţie în domeniu  etc., toate aceste acțiuni reflectând preocupările membrilor AAP din toate regiunile țării;
  • Publicarea de lucrări științifice, care să respecte standardele unei cercetări științifice de calitate, pe teme de interes și dezbatere în spațiul comun al educației europene și naționale. Aceste lucrări științifice, de la abordări conceptuale şi teoretice din domeniul ştiinţelor educaţiei până la rezultate ale cercetărilor educaţionale și studii de caz, își propun să contribuie la îmbogățirea reperelor conceptuale și metodologice ale domeniului, oferind perspective noi de analiză și reflecție.
  • Organizarea unei conferințe internaționale anuale, indexată în baze de date recunoscute în domeniu, care să ofere membrilor AAP posibilitatea prezentării producțiilor științifice proprii, dar și a dezbaterii și a schimbului de idei și de experiență, într-un cadru comunitar adecvat.
  • Realizarea de proiecte educaționale, cu finanțare europeană și/sau națională, care să ofere membrilor AAP posibilitatea de a-și valorifica expertiza profesională, contribuind la dezvoltarea capacității sistemului educațional de a defini și implementa politici și strategii, mecanisme de intervenție și acțiune, specifice domeniului științelor educației.   
  • Publicarea unui jurnal educațional, revistă bianuală cu teme care vizează teoria și practica științelor educației și care include articole cu referire la demersuri teoretice relevante, cercetări empirice calitative sau cantitative, contribuții marcante ale unor personalități ale domeniului, din țară și din străinătate, tendințe de dezvoltare și cercetare, precum și promovarea de bune practici ale domeniului.