Comisia de cercetare și dezvoltare de proiecte

Membri Camelia Staiculescu, Nicoleta Litoiu;
Obiective Realizarea de studii si cercetari asupra fenomenului educational
Activități

Identificarea domeniilor prioritare de cercetare in domeniul educational;

Identificarea persoanelor potential interesate sa desfasoare activitati de cercetare;

Identificarea resurselor necesare si a surselor de finantare a cercetarilor;

Realizarea de cercetari in domeniile prioritare identificate;

Promovarea rezultatelor cercetarilor intreprinse.

Obiective Dezvoltarea de proiecte educationale
Activități

Identificarea domeniilor prioritare pentru desfasurarea proiectelor educationale;

Identificarea surselor de finantare;

Analiza conditiilor ce trebuie indeplinite pentru a se realiza aplicatii de proiecte;

Identificarea potentialilor parteneri pentru implicarea in proiecte educationale;

Identificarea resurselor umane/material necesare;

Realizarea/scrierea proiectelor de finantare

                                        

Comisia de consiliere educațională 

Membri Tomșa Gheorghe

 

Comisia de dezvoltare și inovare curriculară

Membri

Petre Cristian, 

Oana Popa,

Roxana Enache,

Irina Horga

Scop Amplificarea instrumentelor – resursă în înțelegerea și valorificarea (teoretică și pratică) a fenomenelor de dezvoltare și inovare curriculară, atât la nivelul profesorilor, cât și al altor profesioniști interesați de realitatea pedagogică.
Obiective

Crearea de oportunități pentru promovarea și realizarea unor demersuri de informare și abordare critică a fenomenelor de dezvoltare și inovare curriculară

Manifestarea activă prin realizarea de producții științifice tematice

Organizarea unei activități de evaluare (constatativ – diagnostic și prognostică) tematică, la nivelul diverselor segmente ale sistemului de învățământ

Activități

Workshopuri, ateliere tematice, mese rotunde, schimburi de experiențe

Publicare de lucrări tematice (articole, recenzii, volume, monografii, ș.a.)

Cercetare – evaluare tematică

 

Comisia de didactică

Membri

Vasile Molan,

Teodora Chicioreanu

 

Comisia editorială, de cultură, de imagine și de promovare

Membri

Consiliul director

Teodora Chicioreanu

Obiective Asigurarea vizibilitatii AAP în societate
Activități

Promovarea AAP în societate

Comunicarea permanentă cu universitățile, ISJ-urile, CCD-urile si CJRAE-urile deschise la promovarea AAP în rândul cadrelor didactice din învățământul preuniveristar și universitar
Asigurarea mentenanței site-ului AAP

Comisia de educatie incluzivă

Membri Vrășmaș Ecaterina

 

Comisia de educatie si spiritualitate (educația adulților, educație nonformală, formare profesională și perfecționare)

Membri

Roxana Enache,

Valentin Blândul,

Voinea Mihaela,

Birlogeanu Lavinia,

Mihaela Tăranu

Obiective

Promovarea valorilor specifice unei educații autentice pentru adulți

Asigurarea vizibilitatii AAP in relațiile cu instituțiile/organizațiile de educație a adulților

Activități

Organizarea și desfășurarea workshop-urilor, intâlnirilor de lucru și formărilor continue în rândul cadrelor didactice sau adulților

Încheierea unor parteneriate cu instituții, organizații nonguvernamentale sau de cercetare în vederea promovării valorilor specifice pedagogiei românești, a unei educații autentice

Participarea/ organizarea la conferinte, simpozioane pe tema educatiei adultilor, a formarii profesionale si a educatiei nonformale

 

Comisia de etică

Membri

Roxana Enache,

Teodora Chicioreanu

Obiective Asigurarea cadrului deontologic pentru membrii AAP
Activități

Elaborarea codului etic al membrilor AAP, al regulamentului, si celorlalte instrumente cu ajutorul carora sa se mentina deontologia profesionala in randul membrilor AAP
Finalizarea si incarcarea lui pe site

Asigurarea indeplinirii contextului etic

 

Comisia de filozofie și antropologie a educației

Membri

Steliana Lefter,

Ion Negreț

 

Comisia de istorie a pedagogiei și pedagogii alternative

Membri

Viorel Nicolescu,

Elisabeta Negreanu,

Cojocariu Venera-Mihaela

 

Comisia de învățămănt preuniversitar

Membri Simion Laura

Comisia de învățământ primar și preșcolar și educație timpurie

Membri

Adriana Nicu,

Venera-Mihaela Cojocariu,

 Ecaterina Vrășmaș

 

Comisia de învățământ superior 

Membri

Voinea Mihaela,

Cojocariu Venera-Mihaela

 

Comisia de management educațional

Membri

Draghicescu Luminita,

Roxana Enache

Obiective  Diseminarea în rândul personalului didactic si a personalului de conducere, indrumare s control a elementelor actuale de management educațional
Activități

Publicarea unui volum pe tema managementului educational (grup țintă cadre didactice din preuniveristar)

Derularea unor workshop-uri pe tematica managementului educational
Desfășurarea unor formări pe tematica managementului educational în randul cadrelor didactice

Comisia de managementul calității și inspecției școlare

Membri

Alina Crisan,

Vasile Molan

 

Comisia de pedagogia invatarii

Membri

Petre Cristian,

Magda Balica

 

Comisia de pedagogie a comunității

Membri Camelia Staiculescu
Obiective Promovarea parteneriatului educational ca solutie pentru problemele comunitatii
Activități

 Elaborarea de studii/articole cu problematica pedagogiei comunitatii;

Identificarea de exemple de bune practice in parteneriatul educational la nivel comunitar (alcatuirea unei baze de date cu aceste exemple);

Organizarea de mese rotunde, work-shopu-uri de promovare a parteneriatului comunitar;

 

Comisia de politici educaționale

Membri

Ciprian Fartusnic,

Dramnescu Marin, 

Stanciu Filip

 

Comisia de psihologia educației

Membri

Speranta Farca,

Steliana Lefter

 

Comisia de relaţii cu instituţii de învăţământ şi conexe

Membri

Roxana Enache,

Ana Petrescu

Obiective Asigurarea vizibilitatii AAP in relațiile cu instituțiile de învățământ și cercetare
Activități Comunicarea parmanentă cu universitățile, ISJ-urile, CCD-urile si CJRAE-urile deschise la promovarea AAP în rândul cadrelor didactice din învățământul preuniveristar și universitar
Elaborarea și transmiterea invitației de a deveni membrii AAP tuturor celor interesați în primul rând angajaților acestor instituții
Încheierea unor acorduri de parteriat educational cu institutiile de invatamant si cercetare interesate de colaborarea cu APP

 

Comisia de sociologia educației

Membri

Emil Paun,

Ana Petrescu,

Mihai Diaconu