ASOCIAȚIA ACADEMIA PEDAGOGILOR (AAP)

 

Conform Statutului Asociației Academia Pedagogilor (AAP), scopul și obiectivele acesteia vizează:

·  promovarea și dezvoltarea teoriei și practicii științelor educaţiei, cultivarea spiritului de solidaritate în cadrul comunității pedagogice, precum și creșterea prestigiului şcolii şi a nivelului de recunoaștere socială a carierei didactice;

·  contribuția la dezvoltarea pedagogiei ca știință prin elaborarea de lucrări științifice precum: tratate, dicționare, cercetări fundamentale;

· promovarea rezultatelor cercetăriilor întreprinse prin editarea unor publicații periodice (reviste de specialitate, ghiduri metodice etc.);

· creșterea nivelului de expertiză științifică a specialiștilor în domeniul educației prin implicarea acestora în programe de formare profesională, proiecte educaționale, conferințe de specialitate, în scopul valorificării schimbului de idei și de experiență;

· identificarea de strategii de dezvoltare a practicii educaționale și a cercetărilor în domeniu ca bază pentru elaborarea documentelor de politică educațională;

·  facilitarea accesului membrilor AAP la informații de specialitate, precum și la oportunități de dezvoltare profesională, mobilități educaționale, participarea la reuniuni ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale;

·  promovarea de relaţii de colaborare cu asociaţii, organizaţii, societăţi culturale similare româneşti şi din străinătate;

·  participarea, prin intermediul membrilor săi, la competiții de proiecte naționale și internaționale în vederea obținerii de finanțări;

·  militarea pentru recunoașterea și apărarea drepturilor comunității pedagogilor participând prin membrii săi, desemnaţi în calitate de consultant / observator, la luarea unor decizii care privesc sistemul educațional, politicile educaționale, precum și promovarea pedagogiei ca știință.