HORGA IRINA Da Da Da Da

 

Formular - ADEZIUNE (.doc ; .pdf ). Taxa membru - 2018: 100 RON

 

Lista actualizată a membrilor AAP (12 februarie 2018):

 

 

NUME 2015 2016 2017  2018
ADET NICOLETA   Da Da Da
ALBU GABRIEL Da Da Da  
ALBULESCU ELENA MAGDALENA   Da    
AXINTE ROXANA       Da
BADEA MARIANA   Da Da Da
BRADEA ADELA     Da  
BAL CARMEN   Da    
BALICA MAGDALENA Da Da Da Da
BÂRLOGEANU LAVINIA CORINA Da Da    
BERCE POPA CARMEN   Da    
BLÎNDUL VALENTIN COSMIN Da Da    
BRADEA ADELA   Da    
BUCUR FELICIA   Da    
BUCUR NORICA     Da  
BUNĂIAȘU CLAUDIU   Da Da Da
BUSU OPREA VALENTIN       Da
BUTU IOANA   Da  Da Da
CAPRIOARA DANIELA     Da  
CERCEL RENATA-MARINELA Da Da    
CHICIOREANU TEODORA DANIELA Da Da Da Da
CLIPA OTILIA Da Da   Da
COJOCARIU VENERA-MIHAELA Da Da Da Da
COLOMEISCHI AURORA-ADINA Da Da Da Da
CONSTANDACHE MIRELA   Da Da  
COSMA IOANA   Da Da  
CRIȘAN ALINA NARCISA Da Da Da Da
CRISTEA GABRIELA   Da Da  
CUCOȘ CONSTANTIN Da Da    
DIACONU MIHAI Da Da Da Da
DRĂGHICESCU LUMINIȚA MIHAELA Da Da Da Da
DRĂMNESCU MARIN Da Da Da Da
ENACHE ROXANA CONSTANȚA Da Da Da Da
EPURESCU OLIVIANA   Da Da Da

EZECHIL EMILIA-LILIANA

Da

Da

-

 -

FARCA EUGENIA SPERANȚA CRISTINA Da Da Da Da
FARTUȘNIC CIPRIAN Da Da Da Da
FLOREA NADIA MIRELA Da Da    
FRĂSINEANU ECATERINA SARAH       Da
GHEORGHE OANA Da
HORGA IRINA  Da  Da  Da  Da
IANOS GRATIELA   Da Da  
ILICA ANTON Da Da    
ILIE MARIA MIRELA   Da    
ILIE VALI       Da
ION ANDREEA LUCIANA   Da    
JUHOS IOANA CARMEN   Da    
LANGĂ MARIUS CLAUDIU Da Da  Da Da
LAZĂR EMIL   Da Da  
LEFTER STELIANA Da Da Da  
LIȚOIU NICOLETA Da Da Da Da
LUNGU ANGELA     Da  
MARDAR SORINA   Da Da Da
MACOVEI MELANIA   Da    
MIHAI ADRIANA NICOLETA       Da
MIRCEA ELENA NICOLETA   Da    
MOGONEA FLORENTINA       Da
MOGONEA REMUS       Da
MOLAN VASILE Da Da    
MULLER ANDREA FABIAN     Da  
NEDELCU ADRIANA   Da Da  
NEGREANU MIRELA   Da    
NEGREANU ELISABETA Da Da Da Da
NEGREȚ ION Da Da    
NEGRUȚIU SILVIA     Da  
NICOLESCU VIOREL MIRCEA Da Da Da  
NICU ADRIANA Da Da  Da  
NISTOR DANIELA   Da Da Da
OPROIU GABRIELA   Da Da  
ORȚAN FLORICA Da Da    
PAVEL ANA-MARIA   Da    
PĂUN EMIL Da Da    
PECULEA LORENA   Da Da Da
PETRE CRISTIAN Da Da Da Da
PETRESCU ANA-MARIA AURELIA Da Da Da Da
POPA CARMEN ALINA   Da Da  
POPA DANIELA   Da    
POPA OANA RICA Da Da Da Da
POPESCU ALEXANDRINA MIHAELA       Da
POPESCU MIHAELA       Da
RICHIȚEANU NĂSTASE RAMONA       Da
RISNOVEANU ADRIANA   Da Da Da
SCODA ANDREEA DIANA       Da
SERDENCIUC NADIA LAURA   Da Da Da
SIMION LAURA Da Da Da Da
SOARE EMANUEL Da Da Da  
STAICULESCU CAMELIA Da Da Da Da
STAN COSTICĂ EMIL Da Da    
STAN ANGELA   Da Da Da
STANCESCU IOANA     Da  
STANCIU FILIP Da Da    
STEFAN MIHAELA AURELIA       Da
ȚĂRANU MIHAELA Da Da Da Da
TEODORESCU ANE-MARIA SIMONA   Da    
TIRON ELENA     Da  
TOMȘA GHEORGHE Da Da    
ULRICH CĂTĂLINA Da Da    
VASILE CRISTIAN Da Da    
VLADESCU IONUT   Da Da  
VOICU GABRIELA     Da Da
VOINEA MIHAELA Da Da    
VRĂSMAȘ ECATERINA Da Da    

 

Dacă identificaţi probleme sau neconcordanţe, vă rugăm să ne scrieţi la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.