Conferință

 

Call for papers

Dear Colleague,

Greetings from Asian Online Journals!
Asian Online Journals (AOJ) publishes scholarly and peer reviewed journals. The journals provide forum and encourages scientists, researchers, academics, engineers, and practitioners in all aspects to share their professional and academic knowledge in the fields computing, engineering, science humanities, social sciences, management, economics, medical science, and related disciplines. Asian Online Journals also aims to reach a large number of audiences worldwide with original and current research work completed on the vital issues of the above important disciplines. All the journals of AOJ adopt an open access model that rapidly  disseminates an author\\\\\\\'s work worldwide and increases its impact. The journals permit all readers to view, download and print the full-text of all published articles without any subscription or restrictions.
We invite you to submit manuscripts preferably online to the following journals:
S.N.  Journals    ISSN
 1.  Asian Journal of Computer and Information Systems  2321 – 5658
 2. Asian Journal of Engineering and Technology  2321 - 2462
 3. Asian Journal of Business and Management   2321 - 2802
 4. Asian Journal of Humanities and Social Studies  2321 - 2799
 5. Asian Journal of Pharmacy, Nursing and Medical Sciences 2321 – 3639
 6. Asian Journal of Fuzzy and Applied Mathematics 2321 – 564X
 7. Asian Journal of Education and e-Learning 2321 - 2454
 8. Asian Journal of Applied Sciences 2321 - 0893
 9. Asian Journal of Agriculture and Food Science  2321 - 1571


The Asian Online Journals are fully committed to the Open Access Initiative and all articles will be available freely as soon as they are published. Please visit journal\\\\\\\'s web page at  http://www.ajouronline.net for more details.

Kind regards,

Editorial Manager

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.\\\\"\\"\"">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Știați că....

Centrul Naţional ISBN atribuie coduri ISBN pentru lucrări ocazionale sau în regia autorului în număr de maxim 2 coduri/solicitant într-un an calendaristic.


Materialele necesare pentru acordarea codului ISBN ocazional sunt următoarele:

 Formularul cerere de acordare a codurilor ISBN pentru autori (coduri ISBN ocazionale)
• copia A4 a copertei 1, pentru lucrările tipărite; 
• copia A4 a ecranului de prezentare, pentru documentele electronice. 

Solicitările se depun direct la sediul Bibliotecii Naţionale a României sau sunt transmise prin fax sau e-mail. Codul ISBN se acordă în maximum 2 zile lucrătoare de la recepţionarea corectă şi completă a materialelor solicitate. Codul ISBN va fi transmis solicitantului, numai în scris, prin fax sau e-mail. Nu se transmit coduri ISBN prin telefon.

Codurile ISBN ocazionale sunt gratuite.

Solicitarea de acordare a unui cod ISBN pentru o lucrare în regie proprie se face cu maxim 2 săptămâni înainte de momentul în care manuscrisul urmează să fie publicat/tipărit, conform declaraţiei autorului.

Pe coperta 1 a lucrărilor apărute în regia autorului (sau ocazional) vor apărea în mod obligatoriu următoarele informaţii: titlul, autorul, locul şi anul publicării. Nu se va specifica numele unei edituri, fiind lucrări realizate în regie proprie. Orice alte informaţii despre tipografie, tehnoredactare, grafică etc. vor fi menţionate pe verso paginii de titlu.

Datele declarate de solicitantul codului ISBN ocazional în formularul cerere vor fi incluse în baza de date a editorilor din România, parte a Registrului Internaţional al Editorilor.

Important!!!

 

Lucrările realizate în regie proprie nu primesc Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României.