Print

Știați că....

Centrul Naţional ISBN atribuie coduri ISBN pentru lucrări ocazionale sau în regia autorului în număr de maxim 2 coduri/solicitant într-un an calendaristic.


Materialele necesare pentru acordarea codului ISBN ocazional sunt următoarele:

 Formularul cerere de acordare a codurilor ISBN pentru autori (coduri ISBN ocazionale)
• copia A4 a copertei 1, pentru lucrările tipărite; 
• copia A4 a ecranului de prezentare, pentru documentele electronice. 

Solicitările se depun direct la sediul Bibliotecii Naţionale a României sau sunt transmise prin fax sau e-mail. Codul ISBN se acordă în maximum 2 zile lucrătoare de la recepţionarea corectă şi completă a materialelor solicitate. Codul ISBN va fi transmis solicitantului, numai în scris, prin fax sau e-mail. Nu se transmit coduri ISBN prin telefon.

Codurile ISBN ocazionale sunt gratuite.

Solicitarea de acordare a unui cod ISBN pentru o lucrare în regie proprie se face cu maxim 2 săptămâni înainte de momentul în care manuscrisul urmează să fie publicat/tipărit, conform declaraţiei autorului.

Pe coperta 1 a lucrărilor apărute în regia autorului (sau ocazional) vor apărea în mod obligatoriu următoarele informaţii: titlul, autorul, locul şi anul publicării. Nu se va specifica numele unei edituri, fiind lucrări realizate în regie proprie. Orice alte informaţii despre tipografie, tehnoredactare, grafică etc. vor fi menţionate pe verso paginii de titlu.

Datele declarate de solicitantul codului ISBN ocazional în formularul cerere vor fi incluse în baza de date a editorilor din România, parte a Registrului Internaţional al Editorilor.

Important!!!

 

Lucrările realizate în regie proprie nu primesc Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României.